سوال شماره 4 هفته

تعداد عمو و عمه های علی برابر است . هنگامی که از پسرعمه ی او پرسیدیم که چند دایی داری؟ گفت : تعداد دایی های من ٢برابر خاله هایم است . علی چند عمو و چند عمه دارد؟ 

 

/ 5 نظر / 17 بازدید
حسان اورعی

علی 3عمو و 3 عمه دارد.

dhaka school

2 عمه و2عمو دارد

محمد صادق حسین زاده

3عمه3عمو

سید روح اله

2 عمو و 2 عمه

حسان

پاسخی که به محمد صادق حسین زاده داده اید شامل حال منم می شه؟؟؟؟؟؟