دفترچه خاطرات داکــا (آذر)

 سلام به دلیل تاخیر و کوتاهی در بروز کردن این صفحه عذر ما را بپذیرید . امروز مطلبی درباره ی ریکشا برایتان فراهم کردیم .

  ریکشا :

 وسیله ی نقلیه عمومی است که ظرفیت آن ازیک نفر تا هرچند نفر که راننده اش توان بردن آن را داشته باشد است . ریکشاها  در انواع مختلفی ساخته می شوند :

 1-مسافربر

2-باری

3-سرویس مدرسه

قیمت آن توافقی است ، از10تاکا تا هرچه دل تنگت می خواهد بده !!

مخصوص حمل آسفالت

ریکشا سواری

06bd325 - Small cycle drawn vehicle for carrying school children, Dhaka, Bangladesh.

06bd324 - Hauling school children and coconuts on cycle carts, Dhaka, Bangladesh.

/ 0 نظر / 16 بازدید