بازم خودم!

دوباره خودمو تحویل گرفتم!!

به به!!

اینم عکس ماست که روی سکه های بنگلادش ضرب شده!!

یادش به خیر !توی تیم آلمان بودم!

/ 5 نظر / 56 بازدید
محمد صادق حسین زاده

انشاالله به برزیل هم میرسی.بازی هات آنقدر خوب از آب در می آد که رئال مادرید تو رو میخره.

حسان

اینجا عکسی از شما نیست برای ما فقط یک صفحه باز می شود که رویش نوشته پرشین بلاگ.[سوال]

ممد معروف به mj

باسلام من نفهمیدم که تو اون تیمه تو کودومی تازه وقت ندارم وبلگم را بروز کنم راستی جاوید وبلاگش رو حذف کرده قربان تو[ماچ] .*** . . * . . ***** . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .* . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .* . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ****** . . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . ** . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.** . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . * . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . * . . . . . . . .******* . . .*. . . . .* . . . . . . . . .*********. . . . . * . . . . . . . . . .******* . *** *******. . . . . . . . .** .*******. . . . . . . . * . ******. . . . . . . . * * . .***. . *. . . . . . .** . . . . . . .*. . . . . * . . . . .****.*. . . .* . . . *******. .*. .* . . .*******. . . *. . . .*****. . . . * . . .**. . . . . .* . . .*. . . . . . **.* . . . . . . . . . ** . . . . . . . . .* . . . . . . . . .*